Μηχανουργικές Κατασκευές-Κατεργασίες

ΠΛΑΚΩΤΟΡΝΟΣ. Μέγιστη διάμετρος κατεργασίας 9 m και μήκος 9 m. Κατεργασία προσώπου πτερυγίου προπέλας μεταβλητού βήματος.

Κοχλιοτόμος με αντιγραφή κατάλληλος για την κατασκευή κοχλιών μεγάλης ακριβείας οποιουδήποτε τύπου και μορφής ατερμόνων κοχλιών, extruder , injection κ.λ.π., διαστάσεων μέχρι και 6 μέτρων μήκους.

ΓΡΑΝΑΖΟΚΟΠΤΗΣ τύπου KLINGELBERG για δημιουργία κωνικών ελικοειδών οδοντώσεων. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος οδοντωτού τροχού 1000 mm και μέγιστο modul 13.


Κατασκευή οδοντοτροχών διπλής ελίκωσης (ενιαίο ψαροκόκαλο). Μέγιστη διάμετρος κατεργασίας 4 m και modul από 1 έως 20. Επεξεργασία έδρασης πτερυγίων σε κεντρικό αφαλό προπέλας μεταβλητού βήματος.

Πλατώτορνος HEYLIGENSTAEDT μέγιστη διάμετρος κατεργασίας 4 m και μήκος 3 m .