Προφίλ Εταιρείας

Η εταιρεία Ν. & Γ. ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΕΒΕ που ιδρύθηκε το 1965 από τους αδελφούς Νίκο και Γιώργο Τσιρίκο, είναι γνωστή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για της υψηλής ποιότητας και αυστηρών προδιαγραφών κατασκευές και επισκευές πάσης φύσεως μηχανολογικών εξαρτημάτων. Οι συνεχείς επενδύσεις σε ειδικά μηχανήματα για κάθε είδους κατασκευή, η εισαγωγή από το εξωτερικό διαφόρων τύπων χάλυβα ειδικής σύνθεσης και η επιλογή έμπειρου προσωπικού, με εκπαίδευση στο εξωτερικό από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων, κατέστησαν την εταιρεία σταδιακά πρωτοπόρο στον Ελλαδικό χώρο και βασικά χωρίς ανταγωνισμό. Στο ιδιόκτητο εργοστάσιο το οποίο καλύπτει 12.000 τ.μ. η εταιρεία παράγει ένα μεγάλο πλήθος προϊόντων σε διάφορα μεγέθη και σχήματα, οι δε ανοχές τους εξαρτώνται από τις απαιτήσεις του πελάτη. Τυποποιημένα προϊόντα δεν παράγονται, αλλά παράγονται με βάση τις προδιαγραφές του πελάτη, ο οποίος προσκομίζει δείγμα ή και σχέδιο.

Μερικές κατηγορίες βασικών προϊόντων είναι: Γρανάζια, ¶ξονες, Κορώνες, Κοχλίες, Πηνία, Τροχαλίες, Μειωτήρες, Αξονογρανάζια, Κόμπλερ, Ράουλα, Οδοντωτοί τροχοί, Αντλίες πιέσεως λαδιού, Αντλίες cargo, Γρανάζια τουρμπίνων κ.λ.π. Από το 1985 ασχολούμαστε και με την κατασκευή και επισκευή εξαρτημάτων μηχανών πλαστικού, κοχλίες, φούρνους (κανόνια) μονούς και διπλούς, extruders, injections, κ.λ.π. Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή της πρώτης ύλης για τις κατασκευές και για το λόγο αυτό εισάγει χάλυβες ειδικής σύνθεσης, δεδομένης της εφαρμογής αλλά και των απαιτήσεων του εξαρτήματος. Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος διεξάγεται κατά τη διάρκεια των κατασκευών και εκδίδονται πιστοποιητικά Ελέγχου Ρωγμών, Διαστάσεων, Θερμικών Κατεργασιών, Τραχύτητας Επιφανείας και Σκληρότητας.

Οι βασικοί πελάτες της εταιρείας ανήκουν τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα και είναι όλα σχεδόν τα "μεγάλα ονόματα" της Ελληνικής Βιομηχανίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΔΕΗ, ΟΣΕ, MOTOR OIL, S. & Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ, ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΛΑΡΚΟ Α.Ε., ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ, ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ, ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ, FULGOR A.E., ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛΒΑΛ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., ΜΑIΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΒΕΤ Α.Ε., ATLANTIC BULK CARRIER, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ, ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, SNCFT - TUNISIAN RAILWAYS κ.λ.π. Επίσης η εταιρεία παράγει προϊόντα για λογαριασμό πελατών της στο εξωτερικό, κυρίως σε χώρες της Β. Αφρικής, αλλά και Μεσογειακές χώρες. Στόχος της εταιρείας είναι να καταστεί ηγετική επιχείρηση στον τομέα της, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς, διευρύνοντας τις εξαγωγές της και επιτυγχάνοντας υψηλή κερδοφορία.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου η εταιρεία Ν. & Γ. ΤΣΙΡΙΚΟΣ θεωρεί αναγκαία προϋπόθεση την παραγωγή ποιοτικών και αναγνωρισμένων προϊόντων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των προϊόντων μετά την πώληση.Η εταιρεία θεωρώντας την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων σαν βασικό ''εργαλείο'' ανταγωνισμού και επιθυμώντας να προσφέρει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας και πιστότητας προϊόντα, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 : 2008.


Πολιτική / Στόχοι Ποιότητας

Μία από τις βασικές πολιτικές της εταιρείας Ν. & Γ. ΤΣΙΡΙΚΟΣ είναι, διερευνώντας τις πραγματικές ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της, να τους καθοδηγεί, να τους ενημερώνει και να παράγει τα παραγγελόμενα προϊόντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δημιουργώντας έτσι ένα σύνολο ικανοποιημένων πελατών το οποίο συνεχώς να διευρύνεται. Στόχος της εταιρείας είναι να προγραμματίζει, να κατασκευάζει και να ελέγχει τα παραγγελόμενα προϊόντα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών και να μπορούν να ακολουθούν τους υψηλούς ρυθμούς της τεχνολογικής εξέλιξης.

Τα κατασκευαζόμενα από την εταιρεία προϊόντα, εκτός από την υψηλού επιπέδου ακρίβεια στις διαστάσεις και ανοχές, πρέπει να διακρίνονται για την αξιοπιστία τους (reliability) και την τεχνική υποστήριξη από την εταιρεία (maintenance support), στοιχεία απαραίτητα για τις απαιτήσεις της σημερινής τεχνολογικής επανάστασης. Επίσης η εταιρεία έχει σαν βασικό της στόχο την ασφάλεια των κατασκευαζόμενων προϊόντων, για την οποία έχει απόλυτη ευθύνη (Product Liability). Επειδή σήμερα η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών γενικά, έχει καταστεί βασική κοινωνική απαίτηση, η εγκατάσταση και αποτελεσματική λειτουργία ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί για την εταιρεία Ν. & Γ. ΤΣΙΡΙΚΟΣ πρώτη προτεραιότητα.

ισολογισμός 2012
ισολογισμός 2013